title
title

Midori Healing là nơi bạn có thể hiểu hơn về bản thân mình, quay trở lại bên trong và tự mình tìm ra các câu trả lời về nhân sinh, mục đích sống…

Midori みどりcó nghĩa là “màu xanh lá cây” trong tiếng Nhật.

Midori cũng là màu của thiên nhiên, cây cỏ.

Midori cũng là màu của luân xa trái tim, của tình yêu vô điều kiện.

Midori cũng là màu của tổng lãnh thiên thần Raphael, thiên thần chữa lành, hỗ trợ cho tất cả các healer.

Một cách tự nhiên, sự chữa lành cần phải đi qua luân xa trái tim

Healing, chữa lành không phải là cái gì đó ghê gớm. Bạn mệt, bạn đi massage, đi nghỉ mát, đó cũng là chữa lành. Ở mức độ sâu hơn, healing làm việc với cảm xúc, tâm trí và linh hồn để giúp chúng ta tròn trịa, cân bằng, và ý thức (mindful) hơn trong cuộc sống.

Midori Healing, do đó, là nơi mà chúng ta có thể học được cách chữa lành cho chính bản thân mình. Khi mỗi người trở nên trong sáng và tự do hơn, thì các tập thể, xã hội sẽ tự nhiên đạt được hoà bình, thịnh vượng…

Light & Love!

Về biểu tượng ensō

Vòng tròn bất tận trong logo của Midori Healing.

title
Hình ảnh ensō tượng trưng cho sự giác ngộ tuyệt đối, sức mạnh, tính nhã, vũ trụ, và vô (khoảng trống, hư không, chân không). Nó được đặc trưng bởi một chủ nghĩa tối giản sinh ra từ thẩm mỹ Nhật Bản.
title
Biểu tượng ensō của Midori được vẽ ngược lại so với thông thường, ngụ ý rằng Midori sẽ mang tới những tư tưởng và tầm nhìn mới, trái ngược lại với định kiến thông thường. Định kiến là cái trói buộc, làm ta mất tự do, không là chính ta.
title
Hình ảnh ensō tượng trưng cho sự giác ngộ tuyệt đối, sức mạnh, tính nhã, vũ trụ, và vô (khoảng trống, hư không, chân không). Nó được đặc trưng bởi một chủ nghĩa tối giản sinh ra từ thẩm mỹ Nhật Bản.
title
Biểu tượng ensō của Midori được vẽ ngược lại so với thông thường, ngụ ý rằng Midori sẽ mang tới những tư tưởng và tầm nhìn mới, trái ngược lại với định kiến thông thường. Định kiến là cái trói buộc, làm ta mất tự do, không là chính ta.
Dưới đây là trích đoạn Bát Nhã Tâm Kinh (do sư Trần Huyền Trang thỉnh về Trung Hoa từ Tây Trúc).
“Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa thời, chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá Lợi tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.
…vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.”
“Sau khi đi sâu vào Trí huệ Bát Nhã rồi, Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thấy các Pháp (hình tướng) đều là Bát Nhã (không), nên không còn các khổ.
Ngài gọi ông Xá Lợi Tử dạy rằng: “này Xá Lợi Tử ! hình tướng chẳng khác với không, không chẳng khác với hình tướng; hình tướng tức là không, không tức là hình tướng.
…Và trong Bát Nhã, cũng không có các Pháp xuất thế gian như: Tứ đế (khổ, tập, diệt, đạo), không có “trí” tu chứng và đạo quả để chứng (đắc).”
Khổ là một sản phẩm của tâm trí. Do vậy, hành trình nhân sinh là trải qua khổ, nhận biết khổ, nguyên nhân của khổ, và đích đến là làm bớt khổ, vượt bể khổ.
Nếu bạn đang muốn tạo ra những thay đổi tích cực và hài hòa hơn cho cuộc sống của mình, Midori có thể là một cánh cửa mở ra con đường đó…
title
title
title
title
title
title