Việc hôm nay bạn gặp gỡ trang Midori Healing này, thực ra cũng có thể đã được vũ trụ dẫn dắt nối duyên

Chúng tôi là những healer (nhà chữa lành) và psychic (nhà ngoại cảm) được sinh ra để làm công việc chữa lành, hướng dẫn thấu hiểu & yêu thương bản thân, làm việc với con đường nội tâm, phát triển tâm linh, thức tỉnh mục đích sống.

Chúng tôi đã trải qua những công việc ngoài xã hội như một người bình thường, và phần nhiều có những thành công thế gian nhất định, để hiểu về cách vận hành các khía cạnh xã hội, tâm lý, tâm linh của con người.

Chúng tôi có những “nghề” chuyên môn để làm việc và sống thoải mái trong xã hội, để trên cơ sở đó, chúng tôi đi sâu vào sứ mệnh healing của một cách vững chắc ổn định và trong sáng tự do không lệ thuộc, để có thể hỗ trợ nhiều người trở nên thấu hiểu và yêu thương bản thân mình hơn, tiến tới thấu hiểu và yêu thương người khác.

Nói cách khác, healing là “nghiệp”, nghĩa là một công việc tay trái mà chúng tôi làm để trả ơn cuộc đời này, hoặc để giữ đúng thoả thuận linh hồn mà mình đã ký kết trước khi đi vào cơ thể.

title