Liên hệ với chúng tôi

Xin hãy đọc thông tin và hướng dẫn trên website, trang facebook trước khi liên hệ. Bạn sẽ tiết kiệm được thời gian cho bạn và cho Midori Xin cảm ơn!