Trạng Thái Cân Bằng

title 19/11/2021 09:30:35
title

Không có mô tả ảnh.


Một người Việt nam có thơ ấu bị tổn thương lúc đó muốn tự tử thì đã tốt lên, nhưng giờ trở nên mềm mại lắm 
Một người Anh nữ mất tập trung, chuyên cần, giờ đã trở nên mạnh mẽ hơn và sức tập trung cải thiện có nhiều năng lượng làm việc 

Sau mỗi hồi chuông, người ta đều trở lên cân bằng hơn, lúc đầu sẽ đi về thái cực ngược lại, như kiểu súng cao su bật ngược lại, sau đó đi vào điểm chính giữa của hai trạng thái: cân bằng 

Cân bằng là trạng thái mà vạn vật trong vũ trụ hướng tới.
Nếu đi quá xa về bất cứ một thái cực nào đó, cao su có khả năng bật ra khỏi chạc, tạo ra sự tự huỷ diệt. Do vậy, trạng thái cân bằng tạo ra sự bình ổn trường tồn.

Chuông Tây Tạng có thể giúp cho người ta đạt trạng thái cân bằng này khá dễ dàng (đôi khi là chỉ một lần gõ, nếu năng lượng của người làm chuông mạnh và trong)
Hành trình sau đó mới đáng được chú ý 

Vì đó là hành trình của riêng bạn.
Của cao su lật bên này lộn bên kia
Múa may quay cuồng giữa các thái cực
Để trở về điểm cân bằng