Trạng Thái Cân Bằng

Trạng Thái Cân Bằng

 21:28 19/11/2021

Một năm trước ở Đà Lạt.
Tại căn phòng trong sơn trang bằng gỗ này này đã có vài người có duyên nhận chuông.
Người ta chỉ hiểu bạn tới mức độ họ hiểu...

Người ta chỉ hiểu bạn tới mức độ họ hiểu...

 21:26 19/11/2021

Hôm nay Midori tới Bệnh Viện Mắt Sài Gòn ở Điện Biên Phủ Q3 để thăm một bạn hậu phẫu thuật.Midori có mang theo chuông trung vì đây là client quen thuộc và là con một người bạn.
Chia sẻ trước khi bị dòng đời cuốn trôi

Chia sẻ trước khi bị dòng đời cuốn trôi

 21:24 19/11/2021

Hàng ngày có nhiều ý tưởng thoáng qua đầu, nhưng Midori không đủ sức và thời gian viết hết.Thi thoảng phải cố viết lại không thì trôi qua lúc nào rồi quên mất.